Condicions d'ús

Las presentes Condiciones Generales de Uso regulan el acceso y utilización del sitio web http://www.agropixel.com (el "Sitio Web"), cuyo contenido tiene carácter exclusivamente informativo. El Sitio Web ha sido creado por AGROPIXEL, S.L. (en adelante Agropixel) con domicilio social en Avenida de Las Bodegas, 3. C.P. 25111 Lleida (Lérida), inscrita en el Registro Mercantil de Lérida, Folio 136, Tomo 1280, Hoja 25572, Libro Sección 8, Inscripción I/A 1 (2011-08-17)y C.I.F. B-25730599. El acceso y navegación de un usuario por el Sitio Web implica el conocimiento y la aceptación sin reservas de los siguientes términos y condiciones (las "Condiciones de Uso"):

1. Condicions d'ús i acceptació
 • 1.1 Les presents Condicions d'ús regeixen la utilització, per part de l'usuari, de la pàgina web http://www.agropixel.com
 • 1.2 Els continguts, activitats, productes i serveis inclosos en el Lloc web no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin degudament autoritzats.
 • 1.3 El Lloc web comprèn únicament les pàgines servides per http://www.agropixel.com a cada moment. L'accés i navegació pel Lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris en els termes previstos en les presents Condicions d'ús.
 • 1.4 La consulta de qualsevol dels continguts del Lloc web no constituirà per si mateixa cap tipus de relació contractual entre Agropixel i l'usuari.
 • 1.5 El usuario deberá leer las presentes Condiciones de uso antes de utilizar el servicio Agropixel. En caso que no esté de acuerdo con las Condiciones de uso, no podrá utilizar el servicio Agropixel.
2. Funcionament del lloc web
 • 2.1 El Lloc web permet als usuaris obtenir informació sobre la nostra activitat, així com facilitar la descàrrega de tutorials als clients registrats a través del nostre espai privat.
3. Accés i ús del Lloc web: ús de contrasenyes
 • 3.1 En general no s'exigeix la prèvia subscripció o registre com a usuari per a l'accés i ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de realitzar aquesta subscripció o registre.
 • 3.2 Les dades dels usuaris obtinguts a través de la subscripció o registre al present Lloc web, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos.
 • 3.3 Els usuaris de Agropixel, mitjançant l'acceptació d'aquestes Condicions d'Ús, en relació amb el registre i manteniment de la seguretat dels seus comptes, es comprometen a:
  • 3.3.1 No proporcionar informació personal falsa, ni crear un compte per a altres persones sense la seva autorització.
  • 3.3.2 No crear més d'un compte personal.
  • 3.3.3 Si Agropixel inhabilita el compte d'un usuari, aquest no crearà una altra sense el consentiment de Agropixel
  • 3.3.4 Mantenir la informació de contacte exacta i actualitzada.
  • 3.3.5 No compartir la contrasenya, no deixar que una altra persona accedeixi al teu compte, ni realitzar accions que puguin posar en perill la seguretat del compte.
  • 3.3.6 No transferir el compte a ningú sense el consentiment previ i per escrit de Agropixel.
4. Majoria d'edat

Con carácter general, el acceso al servicio no se recomienda a los menores de 18 años, por tanto, mediante la aceptación de estas Condiciones de uso, el usuario declara que es mayor de 18 años y se responsabiliza enteramente de esa declaración.

5. Modificació de les Condicions d'ús

Agropixel se reserva expresamente el derecho a modificar estas Condiciones de uso sin previo aviso. El usuario reconoce y acepta que es su responsabilidad revisar este Sitio y estas Condiciones de uso. Su uso continuado de este Sitio después de tales modificaciones constituirá reconocimiento de la modificación de las Condiciones de uso y estará obligado por las nuevas Condiciones.

6. Ús correcte del lloc web i restriccions d'ús
 • 6.1 L'usuari es compromet a utilitzar el Lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Lloc web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d'aquest amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d'ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el Lloc web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la mateixa per altres usuaris.
 • 6.2 Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en el Lloc web.
 • 6.3 L'usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al servei mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals *Agropixel presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis.
 • 6.4 L'usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de Agropixel o de tercers.
7. Limitació de garanties i responsabilitats
 • 7.1 Agropixel es compromet a realitzar els seus millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en el Lloc web. En qualsevol cas, Agropixel estarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada d'eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en el Lloc web.
 • 7.2 Agropixel no assumeix responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos i la versió electrònica publicada en el Lloc web. En cas de discrepància entre la versió impresa i la publicada en el Lloc web, prevaldrà la versió impresa.
 • 7.3 Agropixel no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través del Lloc web. La presència de links en el Lloc web, excepte manifestació expressa en contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre Agropixel i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals pugui accedir-se mitjançant aquests enllaços. Agropixel es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el Lloc web.
8. Propietat Intel·lectual i Industrial i cessió de drets a tercers
 • 8.1 Tots els continguts del Lloc web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de Agropixel i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en el Lloc web.
 • 8.2 Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc web estan protegits per la Llei.
 • 8.3 Agropixel no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el Lloc web i els serveis oferts en el mateix.
 • 8.4 Per això, l'usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest Lloc web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de *Agropixel o del titular dels mateixos.
 • 8.5 Agropixel es reserva el dret de retirar de forma unilateral els tutorials, comentaris i/o fotografies albergats en qualsevol secció de la web, quan *Agropixel ho estimi oportú.
9. Política en matèria d'enllaços d'hipertext
 • 9.1 Agropixel no es responsabilitza de cap manera d'aquells continguts, activitats comercials, productes i serveis inclosos, que poguessin visualitzar-se mitjançant enllaços electrònics (links), directa o indirectament, a través del Lloc web.
 • 9.2 La presència de links en el Lloc web, excepte manifestació expressa en contrari, té una finalitat merament informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos. Aquests enllaços no representen cap tipus de relació entre *Agropixel i els particulars o empreses titulars dels llocs web als quals pugui accedir-se mitjançant aquests enllaços. Agropixel es reserva el dret de retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen en el Lloc web.
10. Xat Agropixel. El nostre xat d'atenció personalitzada.
 • 10.1 Agropixel posa a la disposició dels usuaris un xat d'atenció personalitzada d'una manera totalment gratuïta, que permetrà contactar amb un agent que resoldrà els dubtes dels usuaris en temps real.
 • 10.2 El horario de atención es de ______________ de ____________.
 • 10.3 L'usuari haurà d'identificar-se amb el seu nom i cognoms, número de telèfon, correu electrònic i nom de la seva empresa a través del formulari de registre, per poder realitzar una consulta.
 • 10.4 L'usuari es compromet a realitzar en tot moment un ús lícit del xat, amb respecte als drets de Agropixel i de tercers i, especialment, a no realitzar cap actuació que provoqui danys o alteracions a la pròpia Agropixel o tercers.
 • 10.5 Així mateix, l'usuari es compromet a no posar de manifest informació que representi una conducta que pugui constituir algun delicte, estar subjectes a responsabilitat civil o infringir una llei local, nacional o internacional.
 • 10.6 En cas d'incompliment d'alguna de les condicions anteriors, Agropixel es reserva el dret de donar per acabat l'accés de l'usuari al present servei i impedir posteriors accessos al servei.
11. Publicitat i ús de recursos informàtics

Mediante la aceptación de las presentes Condiciones de uso, el usuario conoce y acepta que hay publicidad en el Sitio Web y que, por tanto, desde su cuenta podrá acceder a publicidad que Agropixel y/o terceras empresas y profesionales contraten con Agropixel.

12. Llei i jurisdicció

Todas las cuestiones que se susciten entre Agropixel y el usuario relativas a la interpretación o aplicación, cumplimiento y validez de las Condiciones de uso se regirán por sus propias cláusulas y, en lo que en ellas no estuviere previsto, de acuerdo con la legislación española, sometiéndose expresamente las partes a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario. En el caso de que el usuario tenga su domicilio fuera de España, Agropixel y el usuario se someten, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona (España).