Empresa

Sobre nosaltres

Després d'anys de gestió en diferents tipus de vinyers amb l'ús de les noves tecnologies, AgroPixel ofereix el servei de consultoria per a tots els cultius a empresaris, tècnics i propietaris d'explotacions agrícoles.

AgroPixel fue creada en 2011, después de años de trabajo e investigación en el área de viticultura del Grupo Codorníu. Hacemos extensible a las explotaciones agrarias ya la agroindustria la experiencia en el uso de diferentes herramientas que nos han permitido la optimización de costes y la mejora productiva en nuestras explotaciones y en la homogeneización de la calidad del producto final.

L'experiència acumulada durant tots aquests anys ens permet oferir un servei per identificar les diferents zones per a un maneig diferenciat, realitzar les recomanacions de maneig oportunes, així com acompanyar en la seva implementació a partir de la informació obtinguda amb la teledetecció i contrastada amb visites i inspeccions a camp.