Mètode de treball

La nostra experiència ens porta a determinar que la millora de la productivitat i l’optimització dels inputs no és un procés immediat.

Per poder fer un estudi i seguiment adequat amb un temps de resposta proporcionat proposem una relació triennal on es realitzaran les recomanacions de maneig diferenciat per zones. Aquestes recomanacions s’aniran ajustant en funció de la resposta del cultiu any a any.

L’estructura bàsica anual del nostre treball es basa en les següents accions:

  • a. Elaboració/actualització de dades (SIG, dades mòbils, produccions,etc.).
  • Identifiquem la variabilitat (imatge de vigor).
  • Estudi i determinació de zones.
  • Definició de la zona objectiu.
  • Recomanacions de maneig diferencial segons zones.
  • Visites a camp (caracterització, implementació, seguiment, etc.).
  • Evaluación de resultados.

Sol·liciti més informació sense compromís.