Nostres solucions

Serveis

Consultoria en maneig de cultius

Després d'anys de gestió en diferents tipus de vinyers amb l'ús de les noves tecnologies, AgroPixel ofereix el servei de consultoria per a tots els cultius a empresaris, tècnics i propietaris d'explotacions agrícoles.

L'experiència acumulada durant tots aquests anys ens permet oferir un servei per identificar les diferents zones per a un maneig diferenciat , realitzar les recomanacions de maneig oportunes , així com acompanyar en la seva implementació a partir de la informació obtinguda amb la teledetecció i contrastada amb visites i inspeccions a camp.

Amb el maneig diferencial de les finques es pretén aplicar els inputs estrictament necessaris a cada zona perquè la planta maximitzi el seu potencial productiu, augmentant així les mitjanes de les zones més pobres, optimitzant les zones més productives, i obtenint un augment en la producció total.

Treballant amb la variabilitat , aconseguirem homogeneïtzar les diferents zones de la parcel·la, aconseguint una producció equilibrada i dirigint el cultiu cap a la zona objectiu.

L'ús diferenciat del reg i abonat ens permetrà fer les recomanacions per a l'aplicació de les dosis adequades per a cada zona fent la nostra explotació més sostenible.

Per poder gestionar tota aquesta informació utilitzem les noves tecnologies com a font d'informació , complementada amb visites a camp. Posem al seu abast aquestes tecnologies i l'acompanyament en la seva interpretació i possible aplicació en la seva explotació agrària.

Li facilitem la creació d'un Sistema d'Informació Geogràfica ( SIG ) de la seva explotació amb tota la informació que disposa per a cadascuna de les parcel·les de forma gràfica per facilitar l'anàlisi de les dades i una adequada presa de decisions.

Ús de la teledetecció per a la interpretació de les dades de totes les plantes de l'explotació, creació de zones diferenciades i un posterior maneig segons necessitats de cada zona.

Li facilitem la interpretació i l'acompanyament en l'aplicació de les mesures recomanades per l'augment de la productivitat.


Pre-classificació de cultius

Després d'anys de gestió en diferents tipus de vinyers amb l'ús de les noves tecnologies, AgroPixel ofereix el servei de consultoria per a tots els cultius a empresaris, tècnics i propietaris d'explotacions agrícoles.

L'experiència de tots aquests anys per a l'homogeneïtzació de cultius i l'entrada al celler d'un producte amb les mateixes característiques qualitatives permet realitzar un procés posterior molt més controlable, i per tant, econòmic i amb menys pèrdues, per obtenir un producte final definit.

A més, avui dia ens enfrontem a un mercat molt exigent amb uns paràmetres de qualitat estandarditzats. Cal realitzar una classificació molt acurada del nostre producte per vendre una gamma homogènia amb un baix percentatge de variabilitat.

Amb l'ús de les noves tecnologies coneixem la variabilitat de les diferents finques , unes al costat de les altres o allunyades geogràficament . El fet de disposar de les dades en un precís instant ens permet poder comparar les diferents parcel·les, zonificades segons la possibilitat de collita per separat, segons cultius i varietats.

L’ús de la teledetecció per la interpretació de les dades de totes les plantes que formen part del cultiu ha analitzar (parcel•lari) ens permet la creació de zones diferenciades i, després de visites a camp de caracterització i control, la realització d’una pre-classificació de cultius segons criteris establerts pel client.


Productes

Cada client és diferent i té diferents necessitats. Amb aquesta màxima AgroPixel us ofereix les eines que nosaltres utilitzem per facilitar la nostra feina en l’assessorament als nostres clients.

Entre aquests productes trobem,

Sistema d’Informació Geogràfica (SIG)

Us facilitem la creació d’una base gràfica amb una base de dades associada.

Els sistemes gràfics us permeten realitzar un anàlisi visual més ràpid de l’estat i situació de la vostra explotació:

 • Parcel·lari segons:
  • Propietaris, proveïdors, socis, etc..
  • Varietats.
  • Tipus de reg.
  • Sistema de formació.
  • Clon, porta-empelt, etc.
 • Mapa de produccions.
 • Imatge de vigor (índex vegetatiu: Plant Cell Density)
 • Etc..

Creació de mapes específics per l’anàlisi de:

 • Produccions.
 • Costos.
 • Aplicacions realitzades.
 • Etc..

Fàcil localització i identificació de parcel•les i visualització de totes les dades introduïdes.

Possibilitat de disposar de capes genèriques com el CADASTRE, SIGPAC, DUN, etc.

Consulti’ns el seu cas i li donarem una resposta ràpida.


Dades mòbils

Li facilitem disposar de tota la informació de la seva explotació de forma gràfica per fer visites a camp, inspeccions, agafar dades, etc.

Un cop realitzat el SIG li fem la transformació de la informació per instal•lar-la en un dispositiu mòbil. Podrà anar al camp i disposar de tota la seva informació, a més de:

 • Consultar la seva posició (amb dispositius amb GPS integrat)..
 • Veure la informació de qualsevol parcel·la..
 • Introduir o modificar la informació del parcel·lari..
 • Crear i agafar dades en inspeccions, comptejos, visites, etc..
 • Etc..

Anàlisi de vigor

L’ús de les noves tecnologies ens permet realitzar un estudi sobre cada una de les plantes de l’explotació. Detectem la variabilitat de les parcel•les de la seva explotació amb imatges aèries en el moment i forma adequats.

Conegui millor la seva explotació amb l’obtenció de l’índex vegetatiu que li permet conèixer la combinació del vigor i l’estrès hídric acumulat de cada planta per dirigir millor les seves accions posteriors en el maneig del cultiu.

Li facilitem les imatges de vigor en diferents formats, paper i/o digital, per a que pugui identificar les diferents zones de maneig diferenciat.

Si vol que l’assessorament i l’acompanyem en aquest camí, consulti el nostre Servei de consultoria de maneig de cultius.