Política de Privadesa

Política de Privadesa del Lloc web http://www.agropixel.com

1. Dades de caràcter personal de l'usuari del Lloc web

En compliment de l'establert en la normativa de protecció de dades espanyola i, en particular, en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, "LOPD"), AGROPIXEL, S.L. (d'ara endavant, "AGROPIXEL") li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del propi lloc web http://www.agropixel.com (d'ara endavant, el "Lloc web"), així com les dades als quals AGROPIXEL accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, sol·licituds o utilització del servei (d'ara endavant, les "Dades de Caràcter Personal"), seran recollits en un fitxer el responsable del qual és AGROPIXEL.

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d'aquestes Dades de Caràcter Personal davant AGROPIXEL, S.L., CIF nº B-25730599, en Avenida de Las Bodegas, 3. C.P. 25111 Lleida (Lérida)1 , en els termes establerts en la LOPD i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d'ara endavant, el "RDLOPD"). Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s'hagin de complir amb determinats requisits formals establerts per la LOPD, AGROPIXEL li ofereix la possibilitat d'exercir els drets abans referits a través del correu electrònic: .

El Lloc web no està dirigit a menors de 18 anys, i per tant hauran d'abstenir-se de facilitar qualsevol informació de caràcter personal. En aquest sentit, AGROPIXEL recomana la utilització del mateix a persones majors de 18 anys. Per a això, AGROPIXEL es reserva el dret a comprovar en qualsevol moment l'edat dels usuaris del Lloc web 2.

Les finalitats de la recollida de les seves Dades de Caràcter Personal són les següents:
(i) subministrar els serveis que Vostè hagi sol·licitat;
(ii) comunicar-nos amb Vostè en relació amb el seu compte, amb temes relacionats amb el servei d'atenció al client i amb les utilitats i funcionalitats de AGROPIXEL, així com l'enviament de comunicacions comercials del sector de distribució i elaboració de vins i altres begudes alcohòliques, que podran ser remeses per qualsevol mitjà, inclosa la via electrònica;
(iii) per personalitzar i millorar les eines i funcionalitats del Lloc web de AGROPIXEL; i
(iv) per garantir el funcionament tècnic del Lloc web de AGROPIXEL3.

Amb l'acceptació de la present Política de Privadesa, Vostè autoritza expressament a AGROPIXEL perquè tracti les dades de caràcter que vostè hagi facilitat voluntàriament a través del Lloc web, o que hagin estat obtinguts com a conseqüència de la seva navegació, per a les finalitats descrites en paràgrafs anteriors.

1A confirmar que serà la pròpia entitat qui atendrà les sol·licituds d'exercici dels drets ARCO de AGROPIXEL.
2A confirmar per Codorniu el límit d'edat per accedir al lloc web.
3Indicar qualsevol altra finalitat per la qual anessin tractats les dades de caràcter personal.

2. Mesures de seguretat

AGROPIXEL li informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves Dades de Caràcter Personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural. Tot això de conformitat amb el previst en l'article 9 LOPD i normativa de desenvolupament.