Formulari de registre

Registri's a través del següent formulari i podrà accedir a la seva zona d'usuari, on, una vegada aprovat el seu registre, podrà accedir a múltiples documents d'interès.

Renovar

En compliment de l'establert en la normativa de protecció de dades espanyola i, en particular, en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, "LOPD"), AGROPIXEL, S.L. (d'ara endavant, "AGROPIXEL") li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través del propi lloc web http://www.agropixel.com (d'ara endavant, el "Lloc web"), així com les dades als quals AGROPIXEL accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, sol·licituds o utilització del servei (d'ara endavant, les "Dades de Caràcter Personal"), seran recollits en un fitxer el responsable del qual és AGROPIXEL.

Vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament d'aquestes Dades de Caràcter Personal davant AGROPIXEL, S.L., CIF nº B-25730599, en Avenida de Las Bodegas, 3. C.P. 25111 Lleida (Lérida)1 , en els termes establerts en la LOPD i en el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d'ara endavant, el "RDLOPD"). Per a la seva major comoditat, i sense perjudici que s'hagin de complir amb determinats requisits formals establerts per la LOPD, AGROPIXEL li ofereix la possibilitat d'exercir els drets abans referits a través del correu electrònic: .